您好,歡迎來(lái)到鳳凰含章圖書(shū)網(wǎng)!

楚辭選
全新軟精裝,鎖線(xiàn)裝訂插圖本!以汲古閣刊本《楚辭補注》為底本,近百幅原創(chuàng )插圖,注釋精準,譯文絕美,帶你重回浪漫的古典中國 !

定     價(jià):¥45.00
作     者:[戰國]屈原等 著(zhù)
出 版 社:江蘇人民出版社
出版時(shí)間:2023-05-01
ISBN:9787214269867
版 次:  1 頁(yè) 數:  312 字 數:  404000
印刷時(shí)間:  2023-05-01 開(kāi) 本:  16開(kāi) 紙 張:

 輕型紙

印 次:  1 裝 幀:  軟精裝-膠訂 正文語(yǔ)種:  

編輯推薦:

1.本書(shū)以汲古閣刊本《楚辭補注》為底本,參考多種注文精心校注,助讀者領(lǐng)略原味楚辭,重回浪漫的古典中國!
2.每詩(shī)篇首題解,長(cháng)詩(shī)分節講解,輕松掌握詩(shī)歌內容,生僻字、多音字、通假字隨文注音,告別艱澀。
3.注釋簡(jiǎn)明扼要,譯文力避奧澀,有助于讀者準確地理解原詩(shī),是一本很適合現代讀者了解楚辭的讀本。
4.新增精美古風(fēng)插畫(huà),詩(shī)畫(huà)共賞,更好地感受楚辭之美!
5.全書(shū)采用圓脊鎖線(xiàn)裝幀,裝幀古樸大氣,內文紙張為護眼輕型紙,雙色印刷,圖文并茂,版式美觀(guān)。

內容推薦:

“楚辭”是指戰國時(shí)代產(chǎn)生于南方楚地的一種新詩(shī)體,同時(shí)也指楚國詩(shī)人屈原和后來(lái)其他作家用這種詩(shī)體寫(xiě)的一些詩(shī)。這類(lèi)詩(shī)運

用楚地的文學(xué)樣式、方言聲韻,敘寫(xiě)了楚地的山川人物、歷史風(fēng)情,具有濃厚的地域文化色彩。

作者簡(jiǎn)介:

屈原

戰國時(shí)期楚國詩(shī)人、政治家。出生于楚國丹陽(yáng)秭歸(今湖北宜昌)。屈原是中國歷史上一位偉大的愛(ài)國詩(shī)人,中國浪漫主義文學(xué)

的奠基人,“楚辭”的創(chuàng )立者和代表作家,開(kāi)辟了“香草美人”的傳統,被譽(yù)為“楚辭之祖”。

目錄:

離 騷 /1
九 歌 /43
東皇太一 /44
云中君 /49
湘 君 /53
湘夫人 /60
大司命 /66
少司命 /72
東 君 /78
河 伯 /83
山 鬼 /87
國 殤 /92
禮 魂 /96
天 問(wèn) /100
九 章 /139
惜 誦 /141
涉 江 /150
哀 郢 /157
抽 思 /165
懷 沙 /173
思美人 /181
惜往日 /187
橘 頌 /196
悲回風(fēng) /201
遠 游 /210
卜 居 /224
漁 父 /230
九 辯 /236
招 魂 /259
大 招 /280
附 錄 /296
《史記·屈原列傳》譯注

媒體評論:

在線(xiàn)試讀:

悔相道之不察兮①,延佇乎吾將反②。
回朕車(chē)以復路兮③,及行迷之未遠④。
步余馬于蘭皋兮⑤,馳椒丘且焉止息⑥。
進(jìn)不入以離尤兮⑦,退將復修吾初服⑧。
制芰荷以為衣兮⑨,集芙蓉以為裳⑩。
不吾知其亦已兮⑪,茍余情其信芳⑫。
高余冠之岌岌兮⑬,長(cháng)余佩之陸離⑭。
芳與澤其雜糅兮⑮,唯昭質(zhì)其猶未虧⑯。
忽反顧以游目兮⑰,將往觀(guān)乎四荒⑱。
佩繽紛其繁飾兮⑲,芳菲菲其彌章⑳。
民生各有所樂(lè )兮㉑,余獨好修以為常㉒。
雖體解吾猶未變兮㉓,豈余心之可懲㉔?


注釋
①相(xiànɡ):觀(guān)察。察:詳細看清楚。相道指觀(guān)看道路,喻反省自己所選擇的道路。
②延:引頸長(cháng)望。佇(zhù):站立。反:同“返”,返回。
③回:調轉。復路:走回頭路,回到過(guò)去的路。
④及:趁。行迷:行入迷途。
⑤步:信步。步余馬:即余步馬,就是解開(kāi)車(chē)駕,讓馬散步。蘭皋(ɡāo):長(cháng)滿(mǎn)蘭草的水邊高地。 皋,水邊的高地。
⑥椒丘:長(cháng)有花椒木的山丘。且:暫且。焉:于是,在此。且焉止息,姑且在這里停留一下。

⑦進(jìn):仕進(jìn),指在政治上有所作為。不入:不被接納。進(jìn)不入,指仕進(jìn)不得意。進(jìn)指“仕”,下句 的退指“隱”。離尤:獲罪,遭罪。

離,通“罹”(lí),遭受。尤,罪禍。

⑧退:退隱,歸隱。初服:當初未入仕時(shí)的服裝,喻固有的美德。修吾初服,即重新修煉美好品德。
⑨制:裁剪。芰(jì):菱。荷:蓮。芰荷,指菱葉與荷葉。一說(shuō)芰荷為一物。衣:上衣。
⑩芙蓉:蓮花的別名。裳:下衣,古人稱(chēng)下身穿的衣裙,男女皆服。古代服制多為上衣下裳。
⑪不吾知:“不知吾”的倒文,不理解我。亦已兮:算了吧。
⑫茍:只要。信芳:真正芬芳。
⑬冠:帽子。岌(jí)岌:高聳的樣子。
⑭佩:佩物,指劍。陸離:長(cháng)長(cháng)的樣子。
⑮芳:草香,亦泛指香,香氣。澤:古為汗衣,引申為污濁,污垢。糅(róu):混雜,混合。雜糅,夾雜,比喻自己與小人共處一朝。
⑯昭質(zhì):清白的本質(zhì)。虧:虧損,損傷。
⑰忽:不經(jīng)意。反顧:回頭看。游目:縱目遠眺。
⑱四荒:四方荒遠之地。
⑲佩:指前文所言包括各種香草在內的佩飾。繽紛:繁盛而交雜的樣子。繁飾:眾多的彩飾,盛飾。
⑳菲菲:香氣勃發(fā)的樣子。芳菲菲:香氣陣陣。彌章:愈來(lái)愈明顯。章:同“彰”,彰顯,顯著(zhù)。
㉑民生:即人生。樂(lè ):喜好,愛(ài)好。
㉒好修:喜作修飾;喜好修身。常:常規,習慣。
㉓體解:即肢解,分解人的肢體,即車(chē)裂,古代酷刑之一。泛指死。
㉔豈:難道。懲:懲戒,戒懼。

譯文
后悔選擇道路時(shí)未曾看清啊,久久凝望后我要往回走。
掉轉我的車(chē)頭回到原來(lái)的道路啊,趁著(zhù)誤入迷途還不算遠。

書(shū)摘與插畫(huà):

商品評價(jià)

還可輸入255個(gè)字符
 

網(wǎng)站首頁(yè) | 新聞中心 | 數字多媒體 | 最新招聘 | 版權合作 | 聯(lián)系我們
Hi智車(chē)

北京鳳凰含章文化傳媒有限公司 鳳凰含章網(wǎng)站(hanbook.cn)版權所有.備案編號:京ICP備19043788號-1
購書(shū)熱線(xiàn):13311182098 010-84867336